DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 17.07.2021 16:26:56 

JOP Bohumín

 • poslední verze - bi_5-00.zip (372 kB)   
  (naposledy editováno 16.9.2013)
  • gvd 2012-2013
  • technologické postupy dle reálné předlohy
    
 • starší verze - bi_4-01.zip (369 kB)
  (6.7.2011 drobná oprava kolejiště)
  • gvd 2010-2011 - autor Baresm
  • dle reálné předlohy (grafikon i kolejiště) 
  • v archivu přiložen návod a grafické pomůcky s plánovaným obsazením kolejí
  • optimalizováno pro 3 monitory s rozlišením 1280x1024 (při velikosti políčka x=10)
 • pro správné zobrazení kolejiště je třeba nainstalovat do počítače nové fonty
  "jop-stanicar-high.ttf" a  "jop-stanicar-wide_2010711.ttf

  (jsou rovněž součástí archivu se stanicí; obvyklý způsob instalace fontů ve Windows se provádí
  přes nabídku Start - Ovládací panely - Písma, přetažením příslušného .ttf souboru do okna s fonty) 
   
   
 • napodobuje ovládací rozhraní staničních zabezpečovacích zařízení ESA11 ve dvou částech uzlu
  • společně staniční obvody osobního nádraží + přednádraží
  • odděleně obvod Vrbice
 • a traťových zabezpečovacích zařízení v přilehlých traťových úsecích
  • dvojkolená trať v úseku Bohumín-Vrbice - Ostrava-Hrušov (obousměrný elektronický trojznakový autoblok ABE-1, levostranný provoz; byla zrušena někdejší 2.TK a původní 0.TK přeznačena na 2.TK)
  • dvojkolejná trať v úseku Bohumín os.n. - Dětmarovice
   (obousměrný elektronický trojznakový autoblok ABE-1, nyní již opětovně návrat k pravostrannému provozu)
  • jedokolejná odbočná trať Bohumín os.n. - Chalupki PKP
   (automatické hradlo AH-88A bez oddílových návěstidel)
  • jednokolejná odbočná trať Bohumín-Vrbice - Chalupki PKP
   (automatické hradlo AH-88A bez oddílových návěstidel)
  • jednokolejná spojovací trať na vlečku OKD  Bohumín levé přednádraží - Odb. Rychvald OKD
   (automatické hradlo AH-88A bez oddílových návěstidel)
 • ve skutečnosti je obsluha zab.zař. prováděna ze 4-5 ovládacích terminálů JOP DOZ, umístěných v dopravním sále
  ústředního stavědla (vybaveného rovněž stěnou s přehledovým reliéfem kolejiště na čtyřech velkoplošných
  zobrazovacích panelech se zpětnou projekcí), navíc s možností úsekové dálkové obsluhy stanice Dětmarovice a
  odboček Koukolná a Závada, s následujícím obsazením jednotlivých pozic:
  • výpravčí dispozice (sled vlaků hlavní trati, obsazení dopravních kolejí v hlavních staničních obvodech,
   staví/příp. nařizuje stavění vlakových cest zejm. v obvodu osobního nádraží, přechod z osobního nádraží
   do Chalupek)
  • výpravčí sever (ovládá staniční obvody odstavné nádraží, severní část kolejiště MEXIKO, severní část THÚ,
   severní část odstavných kolejí osobního nádraží, odstavné kolejiště OPJ a DKV)
  • výpravčí jih (ovládá staniční obvody levého a pravého přednádraží, jižní část kolejiště MEXIKO, jižní
   část THÚ, jižní část odstavných kolejí osobního nádraží, přechod na OKD)
  • výpravčí Vrbice (ovládá staniční obvod Vrbice, v němž se současně nachází i spádovištní stavědlo
   s možností místní obsluhy, přechod z Vrbice do Chalupek)
  • výpravčí dálkové obsluhy (úsekové ovládání Dětmarovic s předávacím kolejištěm ELNA, Odb. Závada,
   Odb. Koukolná, přilehlé traťové úseky - ve směru Petrovice levostranný provoz, ve směru Karviná hl.n.
   pravostranný provoz); tato pozice na ústředním stavědle v Bohumíně nyní není obsazena a namísto dálkové
   obsluhy jsou Dětmarovice obsazeny a ovládány místně 

   (simulace ve Staničáři nyní nezahrnuje dálkově obsluhované dopravny Dětmarovice s odbočkama)
    
 • o modernizaci zabezpečovacího zařízení bohumínského železničního uzlu je možno se dozvědět více například
  z prospektu na stránkách dodavatele http://www.azd.cz 
   
 • zpracován je grafikon 2010-2011 (před změnami)
 • víceúrovňové texty  (v základním zobrazení jsou viditelné pouze hlavní texty, detaily vyvoláte ve Staničáři
  příslušným tlačítkem v pravém horním rohu obrazovky)
 • vhodné je zobrazovat oblast na více monitorech
  (nacentrováno pro tozlišení 1280x1024 při velikosti políčka x=10)
 • rychloposun mezi jednotlivými obrazovkami je pomocí číselných kláves na textové klávesnici
  (polohy 1, 2, 3)

                                                         
 • vstupy do oblasti
  • hlavní vstupy
   • De1, De2 - Dětmarovice (směr Petrovice u Karviné, Český Těšín)
   • OH1, OH0, OH2 - Ostrava hl.n. (směr Přerov)
   • Ch1, Ch2 - Chalupki (PKP)
   • Ry - Odb. Rychvald (směr Doubrava)
  • vstupy z vleček
   • vl.B - vlečkový areál Bochemie
   • vl.Ž - vlečka ŽDB - Železárny
   • vl.D - vlečka ŽDB - Drátovny
   • OVs, OVj - opravna vozů
  • pomocné vstupy
   • THUs, THUj - areál THÚ souprav osobních vlaků
   • LDs, LDj - DKV Ostrava, PJ Bohumín, lokomotivní depo
   • OPJ - DKV Ostrava, PJ Bohumín, areál OPJ
 • stanice a zastávky
  • Bi - Bohumín osobní nádraží (zásobník povelú č. 01)
  • Bp - Bohumín přednádraží (společný zásobník povelů č. 01)
  • Vi - Bohumín Vrbice (zásobník povelů č. 02)
  • zDL - zastávka Dolní Lutyně
    
 • orientační plánek oblasti
   
     
       
                  

   


   

 • předchozí verze stanice s mírně odlišným kolejištěm - bi_3-03.zip (376 kB)    
 • gvd 2009-2010 - autor Pipin
 • orientační plánek oblasti
   
       
 • poznámky k manipulaci se soupravami výchozích a končících vlaků
 • pro téměř všechny výchozí vlaky osobní dopravy jsou nastaveny 2 možnosti jejich vzniku,
  z nichž si můžete vybrat:
  • buďto lze (obvykle 20-30 min. před plánovaným pravidelným odjezdem) změnit na
   výchozí vlak soupravu od předchozího obratového vlaku, pokud jste ji po jejím příjezdu
   ponechali ve stanici, (předchozí vlak má informaci o svém obratu s časem dalšího odjezdu
   zapsánu v poli "detail" informačního okna vlaku - F1; přečíslování se děje poklepáním
   levého tlačítka myši na kolej s vlakem a provedením volby "CV" z vyvolaného kontextového
   menu, poté již lze vybrat požadované číslo z roletky s nabízenými čísly),  nebo
  • je (obvykle 30-40 min. před plánovaným pravidelným odjezdem) nabídnut soupravový vlak
   od vstupu THUs/THUj, který je přivážen zálohou Z1 a který můžete po přistavení k nástupišti
   změnit na výchozí vlak; obdobně Vám s předstihem depo nabízí volnou lokomotivu (zpravidla
   30-40 min. před plánovaným pravidleným odjezdem vlaku, na který lokomotiva nastupuje)
 • končící vlaky jsou buď trasovány přímo k výstupu (THÚs/THÚj), nebo mají v poli "cílová stanice" zapsán
  svůj obrat; vždy je však můžete ukončit, změnit na posun (F11) a kamkoliv odložit, příp. s nimi odjet k
  libovolnému výstupu;
 • volné lokomotivy a motorové vozy je možno odstavovat na odstavných kolejích DKV
 • elektrické jednotky na ONJ
 • soupravy osobních vozů určené k čištění je třeba postupně přistavit (obvykle pomocí zálohy Z1/Z4)
  na fekální kolej, do myčky a příp. do haly THÚ, poté odstavit na vhodnou odstavnou kolej 
 • přehled posunových lokomotiv, které je třeba držet v oblasti (všechny v nezávislé trakci):
  • Z1, (příp. i Z4) - přistavování, odstavování a další manipulace souprav osobních vlaků
   (osobní nádraží, odstavné koleje osobního nádraží, odstavné nádraží ONS, přednádraží)
  • Z2 - obsluha spádoviště, rozřazování a sestava souprav nákladních vlaků (Mn), obsluha kropícího
   rámu (Bohumín-Vrbice)
  • Z3 - obsluha vleček, přestavování zátěže z vleček do obvodu Vrbice
  • Z5 - obsluha opravny vozů
  • obsluha THÚ - obsluha myčky, přistavování souprav do haly THÚ 
 • s tematikou Bohumína je spojen i kultovní simulátor "Gordikon" autora Jana Konráda (http://softikon.wz.cz)
   
   

 • předávka rozehraných situací ke stažení:
  • [den v týdnu (pondělí) _ datum (17.9.2007) _ čas simulace (19:57)]
   soubor z archívu po rozbalení umístěte do složky s oblastí
   [ .../Staničář/Stanice/Bi_2-00/ ]
   a při spouštění Staničáře jej vyberte ve Startmenu