DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 17.07.2021 16:26:56 

 
JOP Břeclav
 • aktuální verze - breclav_1-01.zip  (1205 kB)  
  • poslední aktualizace  06.04.2015
   (opraveno 4215, 4427, 45023, 47026, 48323, 48325, 65902, 990405, 407, 82521)
  • gvd 2014/2015 
    
 • napodobuje ovládací rozhraní staničních zabezpečovacích zařízení dle reálné předlohy
  • žst. Břeclav na křižovatce I. a II. TŽK je rušnou pohraniční přechodovou stanicí ve směru do Rakouska,
   s vazbou na blízkou pohraniční přechodovou stanici Kúty ve směru na Slovensko,
   • se silnou nákladní dopravou (soustředěnou především do obvodu přednádraží), při níž dochází
    k přepřahům a administrativní i technické předávce vlaků mezi vnitrostátními a zahraničními dopravci
   • s bohatou vlastní vlakotvorbou a s opravárenskou základnou (SOKV) nákladního dopravce ČD-C
   • se zázemím soukromých dopravců, včetně odstavování jejich hnacích vozidel v osobním nádraží
    (obvod kolejí Ba 22.-28.SK)
   • je výchozí/obratovou stanicí několika směrů v osobní dopravě
   • s významnými přestupovými vazbami hlavních směrů v dálkové osobní dopravě
  • v rámci poslední ze staveb rekonstrukce železničního uzlu Břeclav bylo v závěru roku 2014 uvedeno
   do provozu elektronické stavědlo (ESA44 AŽD, ovládané místně z JOP v obnovené dopravní kanceláři
   na ústředním stavědle), které nahradilo dosavadní RZZ AŽD71 cestového systému s číslicovou volbou
  • v průběhu stavebních fází při postupném zapojování stavědla a přesunu obslužných zadávacích terminálů
   do provizorní dopravní kanceláře se opakovaně měnilo i zobrazení reliéfu kolejiště na JOP (do pozice
   "vzhůru nohama" a zpět); hra by nyní měla simulovat poslední aktuální verzi JOP ve finálním stavu
  • současně v období do konce března 2015 dochází (v rámci jiné stavby) k zapojení DOZ Lanžhot - Břeclav
   (mimo) - Brno (mimo) pro dálkové řízení provozu z nového sálu CDP Přerov; přestože břeclavský uzel 
   se nyní do CDP nezapojuje, v nejbližších letech se s ním počítá (i s perspektivou přepojení sousední
   výhybny Hrušky do "břeclavského" sálu)
  • v reálném provozu je stanice řízena dvěma dispozičními výpravčími (I a II) a dvěma panelisty (JOP osobní n.
   a JOP přednádraží), ve směně jsou dále výpravčí PBa jih (budova v přednádraží na středním zhlaví, zpravuje
   nákladní vlaky v přednádraží a ohlašuje jejich pohotovost, přitom spolupracuje se staničním dispečerem ČD Cargo
   odpovídajícím za sestavu vlaků v přednádraží), peronní Ba sever (DK na severní straně 1. nást.) a Ba jih
   (přístavek na jižní straně 3. nást.; vypravují vlaky z osobního nádraží a zpravují i tranzitní nákl. dopravu);
   kromě toho výpravčím na ústředním stavědle asistují 2 operátoři (operátor dispozič. I. a operátor IS pro cestující);
   z dopravních stanovišť je na severním zhlaví přednádraží signalistou trvale obsazeno spádovištní stavědlo,
   pro obsluhu všech ostatních pomocných stavědel je zřízena pozice dalšího "pohyblivého" signalisty (v době
   nepřítomnosti zajistí obsluhu PSt odborně způsobilý zaměstnanec dopravce)
        
 • pro zkušební verzi Staničář 2.3.0.46
 • optimální rozlišení pro rozšířenou plochu na 2-3 monitory 1280 x 1024,
  při předpokládané šířce políček x=10, y=10
 • rychloposun obrazovky - přednastavené pozice 1, 2, 3
   
  pozice 1 - přednádraží (resp. obrazovky 1 + 2)
    
   

  pozice 2 - osobní nádraží (resp. obrazovky 2 + 3)
    
   

   
 • pro správné zobrazení kolejiště je třeba mít v počítači instalované fonty "jop-stanicar-high.ttf" a
  "jop-stanicar-wide_20120524.ttf" (jsou rovněž součástí archivu se stanicí)
  • obvyklý způsob instalace fontů ve Windows se provádí přes nabídku Start - Ovládací panely - Písma,
   přetažením příslušného .ttf souboru do okna s fonty. (Pokud již v počítači byl registrován font téhož
   jména, je vhodné starší verzi nejprve odinstalovat a teprve poté reinstalovat; v závislosti na Vašem
   OS vše jako správce, podle potřeby restartovat)
  • ve hře se nastavení provádí z menu "Nastavení", karta "Písmo",
   • pro "Font čísla vlaku" tlačítko "Změnit" a z roletky "jop-stanicar-high" - "OK",
   • pro "Font čísla koleje" tlačítko "Změnit" a z roletky písmo "jop-stanicar", řez písma "Poloroztažené"
    - "OK"
     
 • orientační plánek oblasti s vyznačenými vstupy:  
   
   
   
   
 • vstupy do oblasti:
  • na hlavní trati:
   • Hry1, Hry2 - výhybna Hrušky (směr Přerov) 
   • Pin2, Pin1 - Podivín (směr Brno) 
     
   • Lt2, Lt1 - Lanžhot (směr Kúty)
   • Bh2, Bh1 - Bernhardsthal (směr Hohenau)
   • Bl - Boří Les (směr Hrušovany n.J.)  
     
  • vstupy z dalších staničních obvodů, vleček a pomocné vstupy:
   • OTV - vlečka OTV (měnírna)
   • Sp - spádoviště
   • 420, 422, ..., 442 - vstupy ze směrových kolejí 420.-442.SK
   • 444 - boční vstup do (jinak kusé) směrové koleje 444.SK
   • vl-G - vlečka Gumotex
   • vl-M - vlečka Moravia (a odstavné koleje 31.-35.SK)
   • 21 - obvod odstavných kolejí 21.-29.SK
   • OKV-310 - vlečka OKV Břeclav, ČD Cargo (severní vstup do depa ze středního zhlaví, přes kolej 310.SK)
   • OKV-30, OKV-32 - vlečka OKV Břeclav, ČD Cargo (jižní vstupy do depa přes koleje 30., 32.SK)
   • 56 - obvod odstavných kolejí 56.-60.SK (resp. 52.-60.SK; 54.SK je kusá)
   • 511 - obvod odstavných kolejí 511.-519.SK (509.SK je kusá)
      
 • stanice a zastávky:
  • Ba - Břeclav os.n. (staniční koleje 26., 24., 22., 20., 18., 16., 14b.-14., 12., 10b.-10., 8., 6., 4., 2., 1., 3b., 
           3a., 5a.-5.SK, včetně kolejové spojky mezi 5a. a 7.SK, 7c.-7., 11., 9a., 11a.SK)
  • PBa - Břeclav přednádraží (staniční koleje 428., 426., 424., 422., 420., 218., 216., 214., 212., 210., 208.,
           206., 24., 202., 201., 203., 205., 207., 209., 211., 213., 215.SK)
    
   [výslovně upozorňuji, že staniční kolej (oproti běžným "staničářovým zvyklostem") je vedena i pod 
   některými (zvýrazněnými) manipulačními kolejemi (značeny přerušovanou čarou, v Builderu text /MK),
   což má ten význam, že vlaky se zapsaným pobytovým časem ve stanici se k takové staniční koleji
   (v Builderu text /Ba, /PBa) "přilepí" a setrvají na ní až do plánovaného času;
   o ostatních manipulačních kolejích, zejm. 430.-444.SK v přednádraží, resp. 28.SK v osobním nádraží
   shora uvedené neplatí]
    
  • zLad - zastávka Ladná
    
 • rychlé vlakové cesty:
  • vlaky veďte (v zájmu dřívějšího uvolnění zhlaví) rychlými cestami, k tomu je často zapotřebí použít při sestavení
   vlakové cesty volbu variantních bodů
   • 1. volba počátečního bodu - levým tlačítkem myši - na cestovém/odjezdovém návěstidle
   • 2. volba variantního bodu - prostředním tlačítkem myši, z roletky "VB" - na kolej v místě variantního bodu
   • 3. volba koncového bodu - levým tlačítkem myši - na staniční/traťovou kolej
  • ve Staničáři bohužel nelze dopředu přednastavit základní vlakové cesty (které by se mezi daným počátečním
   a koncovým bodem stavěly vždy přednostně i bez provedení volby variantních bodů) a až následně cesty od
   nich odvozené, variantní, vedoucí alternativními trasami; 
   oproti skutečnosti proto zřejmě budete muset častěji manuálně navolit všechny uzlové body v dané
   cestě, jinak by se automaticky postavila nepreferovaná trasa;
   k tomu je dobré slespoň vědět, že Staničář nepostupuje nahodile, nýbrž dle logiky: 1) co nejdál volí rovně,
   2) těsně před koncem volí poslední možné odbočky do cíle cesty
    
    
    
  • rychlá cesta rovně - zpravidla přímý směr v pokračování traťové koleje
  • rychlá cesta přes výhybky v odbočném směru - z mnoha odbočných výhybek a kolejových spojek jsou to jen
   některé, dle následujícího schématu
    
    
    
 • pokyny k technologii práce ve stanici:
  • osobní doprava
   • plánované obsazení staničních i odstavných kolejí berte pouze jako orientační
   • řazení souprav osobních vlaků vychází z reálné předlohy, s drobnými odchylkami:
    • posilové vozy jsou vedeny téměř denně, nikoliv pouze v silné dny (aby byla práce výpravčího s jejich
     připojováním a odpojováním zajímavější; nicméně volba je samozřejmě na Vás a pokud nechcete,
     připojovat/odpojovat nemusíte)
    • obousměrné soupravy rychlíků 8XX (ve směru Brno, Olomouc) a osobních vlaků 42XX (ve směru
     Přerov) vedené lokomotivou, s řídícím vozem v protilehlém čele soupravy, jsou záměrně orientovány
     opačně (lokomotiva na jižním konci vlaku), než by odpovídalo skutečnosti (loko na severním konci); 
     práci si můžete zpestřit prováděním přepřahů při změně směru jízdy u těchto vlaků (jako tomu bylo
     donedávna v minulých grafikonech, před dodáním ř.v.-"Syslů") - v takovém případě se předpokládá, že
     budete čelního "Sysla" pokládat za obyčejný vůz; současně vzhledem ke krátkým pobytovým časům
     není možné stíhat objíždění soupravy stávající vlakovou lokomotivou, počítejte proto na přepřeh
     dopředu vždy s jinou lokomotivou a stávající vlakovou použijte později na obrat následujícího vlaku
   • dálkové vlaky, které mají v Ba odstavovat posilové vozy ze závěsu, je vhodné při příjezdu nechat změnit
    na posun (nezmění-li se číslo vlaku po příjezdu na posun samo, použijte volbu F11), rozpojte soupravu
    těsně před posilovým vozem (levým tlačítkem myši na vlak, z kontextového menu položka "Odpoj" a volba
    vozu), přední část soupravy s hnacím vozidlem znovu "načíslujte" (levým tlačítkem na přední část soupravy,
    z kontextového menu položka "CV" a z roletky volba čísla vlaku)
   • pro manipulaci u osobních vlaků a sestavu náhradních souprav je v simulaci do osobního nádraží pravidelně
    přistavována fiktivní záloha Z3, která ale ve skutečnosti dnes již není zřízena a veškerý posun provádějí
    vlakové lokomotivy osobního dopravce (zejména "brněnské" osobáky 46XX mají asistenci při posunu u
    dálkových vlaků výslovně plánovánu přímo do oběhů HDV, v rámci svého téměř hodinového obratu);
    v zásadě by tedy při hře měly být všechny manipulace zvládnutelné i bez zálohy Z3 (chcete-li, můžete ji
    nechat stát), a to i za cenu delšího obložení peronů odpojenými posilovými vozy, dokud se je nepodaří 
    uklidit na určené odstavné koleje (což je koneckonců stav, který celkem i odpovídá břeclavské realitě)
   • o jarních a letních víkendech jsou zavedeny zajímavé nostalgické vlaky do Lednice
       
  • nákladní doprava
   • převážná většina nákladních vlaků je nabízena každodenně, ale v informačním okně vlaku (F1)
    je do pole "Detail" vždy zaznamenán údaj s přibližnou datací, kdy má být vlak pravidelně zaváděn;
    tímto pokynem se nemusíte řídit, zejména chcete-li si "zahustit provoz" větším množstvím vlaků...  
   • plánované obsazení kolejí není závazné; v závislosti na skutečné délce souprav nebo z důvodu
    zpoždění vlaků a čekání na volné lokomotivy  může kdykoliv vznikat potřeba operativních změn 
   • orientační časy plánovaného pobytu v Ba (zapsané v poznámce vlaku) u tranzitních nákladních vlaků 
    jsou zavedeny z důvodu zpravení vlakové čety příslušnými rozkazy pro následující dispoziční úsek, 
    příp. pro střídání strojvedoucích, a je možno je krátit; vezměte v úvahu, že zpravování (na základě
    vyrozumění od dispozičního) provádějí Vaši "kolegové peroňáci" (Ba-sever z DK na 1. nást., Ba-jih
    z DK na 3. nást.) a podle toho jim vlaky berte na vhodné koleje 
   • přes spojovací kolej 8b.SK mezi přednádražím a osobním nádražím, v níž je instalována kolejová váha,
    není možno vést běžné vlakové cesty (objíždějte vždy variantní cestou přes spojovací kolej 4a.SK);
    průjezd přes váhu je možný pouze po předchozím sjednání jízdy se staničním dispečerem ČD-C,
    a to pouze sníženou rychlostí 10km/h; váží se obvykle hromadné substráty při předávce mezi dopravci 
    (tedy zpravidla uhlí/koks; u některých uhelných vlaků ovšem k předávce nedochází, tranzit je veden
    jediným dopravcem v celé trase a vážení se neprovádí);
    protože stejně nemám k dispozici reálné údaje, tak jsem pokyny k vážení nezapisoval u žádného vlaku 
    a ponechávám vše zcela na Vaší fantazii
   • v přednádraží i v osobním nádraží dochází k přepřahům, příp. přečíslování některých vlaků soukromých
    dopravců; lokomotivy soukromých dopravců i ČD-C (pokud nejedou zbrojit či na provozní ošetření do depa) 
    jsou obvykle odstavovány v osobním nádraží na kolejích 22.-28.SK   
   • sestavu a rozřazování nákladních vlaků dopravce ČD Cargo v přednádraží provádí záloha Z1; 
    v průběhu dne jsou zálohou stlačovány a přistavovány ze směrových kolejí skupiny vozů se zátěží
    na dobrání do relačních vlaků, příp. jsou na odjezd přestavovány celé nově vznikající vlaky;
    podobně soupravy končících vlaků a odstavované skupiny vozů z průběžných relačních vlaků jsou
    zálohou odváženy k rozpouštění do spádoviště
   • záloha Z1 dvakrát denně provádí rovněž obsluhu vleček v osobním i v přednádraží
   • pro lepší přehled je níže připojen orientační rozvrh práce zálohy Z1; 
    (rozvrh je vytvořen pouze jako fiktivní, reálné technologické postupy nemám k dispozici) 
      
      
      
     
  • náhodná doprava a výluky
   • každý den v dopoledních hodinách (od 7 ranní) se z OTV nabízí mandelinka na revize NTV;
    naplánován je čtrnáctidenní cyklus, v němž se střídají výjezdy na výluky traťových kolejí,
    příp. napěťové výluky vymezených částí stanice (výluky ca 7:30 - 13:30); 
    pojetí rozsahu výluky již je na Vás - obvykle se hodí opatřit mezistaniční úsek výlukovými štítky,
    přijmout PMD ze sousední dopravny a nechat je stát na trati, poté již na vyloučenou traťovou kolej
    žádné vlaky nepřijímejte a organizujte provoz pouze po sousední traťové koleji
   • obdobně z kojejí SDC (v obvodu 511.-517.SK) vyráží v pracovní dny za údržbovými a
    výlukovými pracemi (převážně v obdvodu uzlu, tj. na středním zhlaví nebo v záhlavích do
    všech možných směrů) MUV (ca 8 - 15:30), který se přes poledne vrací na základnu dobrat materiál;
    i v tomto případě se očekává, že MUV přestavíte cestou posunu na místo opravy, opatříte dotčené
    kolejové obvody bezpečnostními štítky a vyloučíte přes ně provoz, což v případě omezení kolejových
    úseků v záhlaví opět nutí k obousměrnému vedení provozu do sousední stanice po jediné traťové
    koleji, zde ovšem podle potřeby s možností dočasně výluku přerušit a zhlaví si uvolnit
   • vzhledem k naplnění grafikonu dostatečným množstvím vlaků a manipulací s nimi, které by Vás měly
    přiměřeně zaměstnávat v kteroukoliv denní či noční dobu, je v rámci náhodné dopravy přednastaven 
    příjezd pouze několika speciálních vozidel pro imitování zvláštních situací:
    • MVTV z OTV pro mimořádnosti
    • MUV z 511 pro mimořádnosti
    • nehodový pomocný vlak z OKV-310, k rychlému odeslání do jiné stanice 
    • záložní lokomotivy dopravce ČD-C (Lv742, Lv230) z OKV-30 a z Pin1 (možno brát je jako Lv-vlaky
     jedoucí na údržbu a na výměnu do OKV z jiných provozních jednotek)
    • záložní lokomotiva dopravce ČD (Lv362) z OKV-30, použitelná zejména pokud se rozhodnete
     provádět shora popsané přepřahy úvraťových R a Os vlaků (na rameni Brno-Břeclav-Olomouc)
    • dvojče osobního dopravce v nezávislé trakci (2xLv754) z Pin2, které je samozřejmě po příjezdu
     možno rozpojit, s předpokládaným využitím pro přetahy (na přípřeži) nebo výstrky (na postrku)
     vlaků (s HDV závislé trakce) mezi staničními obvody v případě napěťové výluky;
     (můžete si dle vlastní volby zavést napěťovku v osobním nádraží nebo na středním zhlaví,
     přivolat na ni mandelinku, traktory/brejlovce na přípřeže a pak provádět přetahy zastavujících
     vlaků mezi osobním a přednádražím)

[vlaky náhodné dopravy se do oblasti nabízí náhodně podle pravděpodobnostní úrovně, kterou máte
nastavenu klávesami "+" / "-" numerické klávesnice; nechcete-li nabízený vlak do oblasti přijmout,
jednoduše jej smázněte ("Del") z informačního okna (tzv. "pragotronu");
i při náhodné dopravě nastavené na hodnotu 0 je možno vložit vlak stiskem textvoé klávesy "V";
pokud s nabízeným vozidlem nejste spokojeni, mačkejte V tak dlouho, dokud Vám simulátor nenabídne
očekávanou variantu, nadbytečné soupravy pak smázněte]