DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 17.07.2021 16:26:56 

 

Opava východ - Ostrava-Svinov
- pozice JOP Opava východ (dispoziční/staniční výpravčí Opava východ)

- pozice JOP DOZ Opava východ - Ostrava-Svinov (opavský dispečer/komunikační Ostrava-Svinov)
- pozice JOP Ostrava-Svinov (dispoziční výpravčí Ostrava-Svinov)

 

 • aktuální verze - opava-svinov_1-06.zip (19.2.2013)
 • gvd 2011-2012 (loňský)
 • optimalizováno pro zkušební verzi Staničáře 2.3.0.46
   
   
 • dle reálné předlohy (grafikon i kolejiště), s drobnými úpravami
 • přednastavené pozice monitorů:
  • stanice Opava východ - dvojmonitor č. 1 (resp. samostatné monitory č. 1, č. 3)
  • DOZ tratě Opava-Ostrava - pravá polovina dvojmonitoru č. 3 (resp. samostatný monitor č. 5)
  • stanice Ostrava-Svinov - dvojmonitor č. 2 (resp. samostatné monitory č. 2, č. 4)
    


pozice dispoziční Opava východ (dvojmonitor č. 1, resp. monitor č. 1 a č. 3)
 
 
pozice opavský dispečer (pravá část dvojmonitoru č. 3, resp. samostatný monitor č. 5)
  
  
pozice dispoziční Ostrava-Svinov (dvojmonitor č. 2, resp. monitor č. 2 a č. 4)
  
 

 • optimální rozlišení pro rozšířenou plochu se 2 monitory 1280 x 1024,
  při předpokládané šířce políček x=10, y=13 nebo 14 
 • ke správnému zobrazení je vyžadována verze fontu "jop-stanicar-wide_20120524.ttf",
  druhý font "jop-stanicar-high.ttf" není třeba měnit;
  (nastavení fontů, po jejich instalaci do OS, se v samotném Staničáři provádí z menu "Nastavení" -
  - "Písmo": jako "Font čísla vlaku" nutno z roletky zvolit "jop-stanicar-high", jako "Font čísla koleje"
  je třeba mít nastaveno "jop-stanicar-wide")
   
 • orientační plánek oblasti (s vyznačenými vstupy a oblastmi zásobníků povelů):
   
   
   
 • vstupy do oblasti
  • vstupy v Opavě:
   • OZ - Opava západ (směr Krnov, Jeseník, Olomouc)
   • DŽi - Dolní Životice (směr Jakartovice) 
   • HnM - Hradec nad Moravicí 
   • KvS - Kravaře ve Slezsku (směr Hlučín)
     
   • OV-LD - depo
   • OV-18 - staničí kolej č. 18 
   • OV-OB - vlečka Obaly 
       
  • vstupy na Svinově:
   • PnO1, PnO2 - Polanka nad Odrou (směr Hranice na Moravě, Přerov) 
   • OH1, OH2 - Ostrava hl.n. (směr Ostrava, Bohumín) 
   • Odra - Ostrava-Vítkovice (směr Český Těšín)
       
   • OSv-T - vlečka Teplárna
   • OSv-TO - vlečka SDC  
   • OSv-TT - vlečka Tažírna  
     
  • vstupy v mezilehlých stanicích:
   • OTř-P - Ostrava-Třebovice, vlečka Porobeton
   • OTř-M - Ostrava-Třebovice, vlečka Masokombinát
   • Šti-S - Štítina, vlečka Opavan
   • OKo-I - Opava-Komárov, vlečka Ivax
     
 • stanice a zastávky:
  • OV - stanice Opava východ (zásobník povelů č. 01)
  • zOpz - zastávka Opava zastávka
  • zMHo - zastávka Malé Hoštice
  • zVHo - zastávka Velké Hoštice
  • zKyl - zastávka Kylešovice
  • zBr - zastávka Branka u Opavy
  • zOt - zastávka Otice
  • zSl - zastávka Slavkov u Opavy
  • zSta - zastávka Šťáblovice
    
  • OKo - stanice Opava východ (zásobník povelů č. 09)
  • Šti - stanice Štítina (zásobník povelů č. 09)
  • zLaz - zastávka Mokré Lazce
  • zLho - zastávka Lhota u Opavy
  • Haj - stanice Háj ve Slezsku (zásobník povelů č. 09)
  • zJil - zastávka Jilešovice
  • Děh - stanice Děhylov (zásobník povelů č. 09)
  • OTř - stanice Ostrava Třebovice
    
  • OSv - stanice Ostrava-Svinov (zásobník povelů č. 04)
  • zOMH - zastávka Ostrava-Mariánské Hory
    
 • reálnou předlohou pro tuto simulaci jsou obslužná pracoviště zabezpečovacích zařízení ve stanicích Opava východ 
  a Ostrava-Svinov:
  • v souvislosti s modernizací II. TŽK (2001-2003) bylo nejprve na Svinově zapojeno úsekové dálkové ovládání
   zabezpečovacích zařízení, které zahrnovalo stanici Svinov, výhybnu Polanka n.O. a odbočku Odra
  • v letech 2004-2007 v rámci předelektrizačních úprav při modernizaci trati Ostrava - Opava bylo zřízeno DOZ
   opavské trati, s ovládáním ze společné DK v Ostravě-Svinově
  • do stejné stavby byla začleněna i rekonstrukce stanice Opava východ, s instalací nového elektronického
   stavědla ESA11, ovládaného místně z JOP; současně je na stavědle Východ umístěno záložní pracoviště
   pro DOZ trati Ostrava - Opava a v případě poruchy je tedy možno namísto hlavního svinovského JOP DOZ
   řídit trať ze záložního JOP DOZ opavského
  • po vybudování druhého sálu CDP Přerov (Přerov - Ostrava, od VI.2009) bylo dodatečně převedeno ovládání
   výhybny Polanka n.O. ze svinovského úsekového DOZ na velké DOZ z CDP; na Svinově tedy zůstala místní
   obsluha stanice (a nadále rovněž hlavní terminál pro DOZ trati Ostrava - Opava)
    
 • doporučená technologie u osobních vlaků ve stanici Opava východ:
  • 3.SK - příjezd od Kravař / odjezd směr Kravaře
  • 7.SK - přijezd Os a Sp od Ostravy / pokračující na odjezdu jako Sp směr Ostrava
  • 9.SK - příjezd Os a Sp od Ostravy / pokračující na odjezdu jako Os směr Ostrava
  • 11.SK - rychlíky; příjezd od Západu (po příjezdu zasune na 101.SK a objíždí, přistavuje k odjezdu na 13.SK)
  • 13.SK - příjezd/odjezd od Životic; odjezd směr Západ
  • 15.SK - příjezd/odjezd směr Hradec
    
  • 1., 1a.SK - přebytečné Btax k odstavení / dobírání