DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 17.07.2021 16:26:56 

 

JOP DOZ z CDP Přerov - 5. sál (verze 2018)
   (se zapojeným uzlem Břeclav do dálkového ovládání) 
   
- úsekový dispečer 1E - La
nžhot, Hrušky, Podivín, Zaječí
- úsekový dispečer 2E - Břeclav os.n.
- úsekový dispečer 3E - Břeclav přednádraží
- řídící dispečer 1E - Hustopeče, Šakvice, Vranovice, Hrušovany, Modřice

 

 • aktuální verze  -  E-cdp-prerov_doz-lanz-brec-modri_1-01.zip  
  • 27.06.2019 - ostrá verze (chybky se ještě můžou vyskytnout, kdyžtak dejte vědět...)  
  • loňský gvd 2017-2018
   (ale neměl jsem už sílu na modřické manipuláky, třeba příště...)
  • tato oblast je extrémně náročná na správný rozměr zobrazení, velikostí monitorů a
   roztažení okna programu (pokud použijete jiné rozměry, nezobrazí se simulace korektně)
  • pro Vaši kontrolu, jak má vypadat správně zobrazené okno se simulací, jsou v archivu
   přiloženy dva screeny korektních dvoumonitorových sestav (pozice 1 a 2)
  • dále je přibalena záloha vozů ze Stagu - můžete obsah archivu rozbalit do své složky
   \Stanicar\Stag\vozy\ a nahradit (nebo si někam pozálohovat) dosavadní obsah -
   měly by se Vám zobrazovat všechny vozy použité v této oblasti
    
 • starší varianta simulace této oblasti (z období mezi lety 2015-2018) bez zapojeného uzlu Břeclav
  je stále ke stažení na zdejších stránkách, ale byla přesunuta do sekce mezi ostatní starší oblasti 
   
 • optimalizováno pro zkušební verzi Staničáře 2.3.0.46
 • dle skutečných předloh
  • grafikon v osobní dopravě odpovídá období 2017/2018,
  • nákladní doprava částečně převzata i ze staršího období 2014/2015, 
  • připojený plán práce nákladní zálohy v PBa je smyšlený,
  • reliéf kolejiště podle reálné předlohy nasazené na sále ca v roce 2018,
   nyní je již ve skutečnosti nasazena verze SW s jinak přeskupenými stanicemi
   pro pozici řídícího 1E
    
 • pozice dvojmonitoru č. 1 (resp. samostatné monitory č. 1 a 3)
  (úsekový dispečer 1E, 2E, 3E)
   
   
  pozice dvojmonitoru č. 2 (resp. samostatné monitory č. 2 a 4)
  (řídící dispečer 1E, úsekový dispečer 1E)
   
   
 • 2 pozice obrazovky (pro dvoumonitor) - tlačítka 1, 2 na textové klávesnici,
  resp. 4 přednastavené pozice pro rychloposun na samostatném monitoru - tlačítka 1, 2, 3, 4 
  na textové klávesnici 
 • optimální rozlišení pro rozšířenou plochu se 2 monitory 1280 x 1024, 
  při předpokládané šířce políček x=10, y=10 nebo 11 
 • ke správnému zobrazení je vyžadována verze fontu "jop-stanicar-wide_20151111.ttf",
  druhý font "jop-stanicar-high.ttf" není třeba měnit;
  (nastavení fontů, po jejich instalaci do OS, se v samotném Staničáři provádí z menu "Nastavení" -
  - "Písmo": jako "Font čísla vlaku" nutno z roletky zvolit "jop-stanicar-high", jako "Font čísla koleje"
  je třeba mít nastaveno "jop-stanicar-wide") 
    
 • orientační plánek oblasti (v plánku jsou znázorněny pouze "živé" koleje, na které se ve Staničáři lze dostat
  s vozidlem, vyznačeny vstupy a oblasti zásobníků povelů): 
   
   
   
 • vstupy do oblasti
  • vstupy z hlavních tratí:
   • Bh1, Bh2 - Bernhardsthal (směr Hohenau, Wien)
   • Kt1, Kt2 - Kúty (směr Bratislava, Trnava)
   • MN1, MN2 - Moravská Nová Ves (směr Hodonín, Přerov, Olomouc, Ostrava)
   • Hp1, Hp2 - Brno-Horní Heršpice (směr Brno hl.n., Brno-Maloměřice)
  • vstupy z vedlejších tratí:
   • Bl - Boří les (směr Mikulov, Znojmo, Lednice)
   • VP - Velké Pavlovice (směr Čejč, Hodonín)
   • Bj - Brno-jih (objízdná trasa směr Brno hl.n., Brno-Maloměřice)
  • vstupy z vleček a pomocné vstupy:
   • OKV-30, OKV-32 - vlečka OKV Břeclav, ČD Cargo (napojen do Břeclav os.n.,
       jižní vstupy do depa před kolej 32.SK a z depa přes kolej 30.SK)
   • OKV-310 - vlečka OKV Břeclav, ČD Cargo (napojen do Břeclav přednádraží,
       severní vstup z/do depa ze středního zhlaví, přes kolej 310.SK) 
   • Ba-511 - obvod odstavných kolejí 511.-519.SK a účelové kolejiště SŽDC - ST
       (napojen do stanice Břeclav os.n.)
   • Ba-21 - obvod odstavných kolejí 21.-29.SK (napojen do stanice Břeclav os.n.)
   • Ba-56 - obvod odstavných kolejí 56.-60.SK (napojen do stanice Břeclav os.n.)
   • Ba-M - vlečka Moravia a obvod odstavných kolejí 31.-35.SK (napojen do Břeclav os.n.)
   • PBa-G - vlečka Gumotex (napojen do stanice Břeclav přednádraží)
   • 420, 422, ..., 442 - vstupy ze směrových kolejí 420.-442.SK (napojeny
       do stanice Břeclav přednádraží)
   • 444 - boční vstup do (jinak kusé) směrové koleje 444.SK (napojen do stanice 
       Břeclav přednádraží; ve směru od středního zhlaví lze na kolej vjíždět, posun
       se zastaví o zarážedlo na severním konci koleje; možno změnit F12 a vymazat 
       z Pragotronu)
   • PBa-Sp - spádoviště (napojen do stanice Břeclav přednádraží)
   • PBa-OTV - vlečka OTV měnírna (napojen do stanice Břeclav přednádraží)
     
   • Pin-S - účelové kolejiště SŽDC (napojen do stanice Podivín)
   • Zi-R - vlečka ROSSO STEEL (napojena do stanice Zaječí)
   • Šv-N - vlečka NAVOS (napojena do stanice Šakvice)
   • Vr-L - vlečka Lesy (napojena do stanice Vranovice)
   • Vr-5 - obvod manipulačních kolejí 5.-9.SK (napojeny do stanice Vranovice)
   • Hr-Y - vlečka YTONG (napojena do stanice Hrušovany)
   • Hr-Z - vlečka ZEMPOMARKET (napojena do stanice Hrušovany)
   • Md-P - vlečka PASO (napojena do stanice Modřice)
   • Md-Fi - vlečka FIRESTA (napojena do stanice Modřice)
   • Md-Fe - vlečka Ferona (napojena do stanice Modřice)
     
 • stanice a zastávky:
  • zBr - zastávka Brodské
  • Lt - stanice Lanžhot (zásobník povelů č. 20)
  • Ba - stanice Břeclav os.n. (zásobník povelů č. 19) 
      (staniční koleje 26., 24., 22., 20., 18., 16., 14b.-14., 12., 10b.-10., 8., 6., 4., 2., 1.,  
      3b., 3a., 5a.-5.SK, včetně kolejové spojky mezi 5a. a 7.SK, 7c.-7., 11., 9a., 11a.SK)
  • PBa - stanice Břeclav přednádraží (zásobník povelů č. 19) 
      (staniční koleje 428., 426., 424., 422., 420., 218., 216., 214., 212., 210., 208., 
      206., 24., 202., 201., 203., 205., 207., 209., 211., 213., 215.SK)
    
   [výslovně upozorňuji, že staniční kolej (oproti běžným "staničářovým zvyklostem") je vedena i pod 
   některými (zvýrazněnými) manipulačními kolejemi (značeny přerušovanou čarou, v Builderu text /MK), 
   což má ten význam, že vlaky se zapsaným pobytovým časem ve stanici se k takové staniční koleji
   (v Builderu text /Ba, /PBa) "přilepí" a setrvají na ní až do plánovaného času; 
   o ostatních manipulačních kolejích, zejm. 430.-444.SK v přednádraží, resp. 28.SK v osobním nádraží 
   shora uvedené neplatí] 
    
  • zLad - zastávka Ladná
  • Pin - stanice Podivín (zásobník povelů č. 18)
  • zRak - zastávka Rakvice
  • Zi - stanice Zaječí (zásobník povelů č. 17)
  • Šv - stanice Šakvice (zásobník povelů č. 16)
  • zPic - zastávka Pohořelice
  • zPou - zastávka Pouzdřany
  • Vr - stanice Vranovice (zásobník povelů č. 15)
  • zŽa - zastávka Žabčice
  • Hr - stanice Hrušovany u Brna (zásobník povelů č. 14)
  • zVoj - zastávka Vojkovice nad Svratkou
  • zRaj - zastávka Rajhrad
  • zPpv - zastávka Popovice u Rajhradu
  • Md - stanice Modřice (zásobník povelů č. 13)
  • Hu - stanice Hustopeče u Brna (zásobník povelů č. 16)
  • Hy - výhybna Hrušky (zásobník povelů č. 21)
  • zHyz - zastávka Hrušky zastávka 
    
 • technologické postupy v oblasti:
  • běžný traťový souhlas z Modřic do dopravny Brno-jih po koleji č. 110 je "skryt" pod symbolem šipky
   vpravo od zeleného nápisu "vlak"
  • nákladní obsluha Hustopečí manipulačním vlakem je možná pouze tak, že vjezd do dopravny od
   návěstidla S povolíte přivolávací návěstí na 2. (manipulační) kolej, již předtím musíte ovšem manuálně
   přestavit výhybku č. 5; po vjezdu lze soupravu stojící na konci 2.SK u zarážedla změnit na posun (F11)
   a obrácením směru (F5) přestavit zpět na šakvické zhlaví - v tomto případě by se celý posunový díl měl
   zastavit u námezníku výh. č.5, kde lze končící zátěž odvěsit (v úseku 2.SK mezi výh. č. 5 a spojkou 3/2
   zbývá ca 105m volné koleje) a lokomotivou přejet po spojce 3/2 na 1.SK (pamatujte na to, že do polohy
   "-" se záměrně přestavuje pouze výh. č. 3, Lv musí sjet spojkou přes výh. č. 2 v "+" poloze, protože jinak
   po obsazení kolejového obvodu 1.SK by se už výh. č. 2 nedala srovnat) - přijměte tuto drobnou nedokonalost
   jako daň za to, že žádná simulace nedokáže být 100%...
    
 • pokyny k technologii práce v uzlu Břeclav:
  • osobní doprava
   • plánované obsazení staničních i odstavných kolejí berte pouze jako orientační
   • řazení souprav osobních vlaků vychází z reálné předlohy, s drobnými odchylkami
   • posilové vozy jsou vedeny téměř denně, nikoliv pouze v silné dny (aby byla práce výpravčího s jejich
    připojováním a odpojováním zajímavější; nicméně volba je samozřejmě na Vás a pokud nechcete,
    připojovat/odpojovat nemusíte)
   • chybí-li ve výchozí stanici souprava od předchozího obratu, nabídne simulátor včas náhradní soupravu
    jako Pv (ca 20 - 30 min. před plánovaným odjezdem z výchozí stanice), s příslušnými pokyny v
    poznámce (F1 - informační okno vlaku - Detail); máte-li již soupravu pro výchozí vlak v oblasti, pak
    pomocné Pv vůbec nepřijímejte a smažte jej z Pragotronu (= informačního okna v levém horním okraji
    základní obrazovky)
   • v noční směně probíhá přepojování přímých kurzů mezi dálkovými relacemi  
   • dálkové vlaky, které mají v Ba odstavovat posilové vozy ze závěsu, je vhodné při příjezdu nechat změnit
    na posun (nezmění-li se číslo vlaku po příjezdu na posun samo, použijte volbu F11), rozpojte soupravu
    těsně před posilovým vozem (levým tlačítkem myši na vlak, z kontextového menu položka "Odpoj" a volba
    vozu), přední část soupravy s hnacím vozidlem znovu "načíslujte" (levým tlačítkem na přední část soupravy,
    z kontextového menu položka "CV" a z roletky volba čísla vlaku)
   • o jarních a letních víkendech jsou zavedeny zajímavé nostalgické vlaky do Lednice
       
  • nákladní doprava
   • převážná většina nákladních vlaků je nabízena každodenně, ale v informačním okně vlaku (F1)
    je do pole "Detail" vždy zaznamenán údaj s přibližnou datací, kdy má být vlak pravidelně zaváděn;
    tímto pokynem se nemusíte řídit, zejména chcete-li si "zahustit provoz" větším množstvím vlaků...  
   • plánované obsazení kolejí není závazné; v závislosti na skutečné délce souprav nebo z důvodu
    zpoždění vlaků a čekání na volné lokomotivy  může kdykoliv vznikat potřeba operativních změn 
   • orientační časy plánovaného pobytu v Ba (zapsané v poznámce vlaku) u tranzitních nákladních vlaků 
    jsou zavedeny z důvodu zpravení vlakové čety příslušnými rozkazy pro následující dispoziční úsek, 
    příp. pro střídání strojvedoucích, a je možno je krátit; vezměte v úvahu, že zpravování (na základě
    vyrozumění od dispozičního) provádějí Vaši "kolegové peroňáci" (Ba-sever z DK na 1. nást., Ba-jih
    z DK na 3. nást.) a podle toho jim vlaky berte na vhodné koleje 
   • přes spojovací kolej 8b.SK mezi přednádražím a osobním nádražím, v níž je instalována kolejová váha,
    není možno vést běžné vlakové cesty (objíždějte vždy variantní cestou přes spojovací kolej 4a.SK);
    průjezd přes váhu je možný pouze po předchozím sjednání jízdy se staničním dispečerem ČD-C,
    a to pouze sníženou rychlostí 10km/h; váží se obvykle hromadné substráty při předávce mezi dopravci 
    (tedy zpravidla uhlí/koks; u některých uhelných vlaků ovšem k předávce nedochází, tranzit je veden
    jediným dopravcem v celé trase a vážení se neprovádí);
    protože stejně nemám k dispozici reálné údaje, tak jsem pokyny k vážení nezapisoval u žádného vlaku 
    a ponechávám vše zcela na Vaší fantazii
   • v přednádraží i v osobním nádraží dochází k přepřahům, příp. přečíslování některých vlaků soukromých
    dopravců; lokomotivy soukromých dopravců i ČD-C (pokud nejedou zbrojit či na provozní ošetření do depa) 
    jsou obvykle odstavovány v osobním nádraží na kolejích 22.-28.SK   
   • sestavu a rozřazování nákladních vlaků dopravce ČD Cargo v přednádraží provádí záloha Z1; 
    v průběhu dne jsou zálohou stlačovány a přistavovány ze směrových kolejí skupiny vozů se zátěží
    na dobrání do relačních vlaků, příp. jsou na odjezd přestavovány celé nově vznikající vlaky;
    podobně soupravy končících vlaků a odstavované skupiny vozů z průběžných relačních vlaků jsou
    zálohou odváženy k rozpouštění do spádoviště
   • záloha Z1 dvakrát denně provádí rovněž obsluhu vleček v osobním i v přednádraží
   • pro lepší přehled je níže připojen orientační rozvrh práce zálohy Z1; 
    (rozvrh je vytvořen pouze jako fiktivní, reálné technologické postupy nemám k dispozici) 
      
      
      
     
  • náhodná doprava a výluky
   • každý den v dopoledních hodinách (od 7 ranní) se z OTV nabízí mandelinka na revize NTV;
    naplánován je čtrnáctidenní cyklus, v němž se střídají výjezdy na výluky traťových kolejí,
    příp. napěťové výluky vymezených částí stanice (výluky ca 7:30 - 13:30); 
    pojetí rozsahu výluky již je na Vás - obvykle se hodí opatřit mezistaniční úsek výlukovými štítky,
    přijmout PMD ze sousední dopravny a nechat je stát na trati, poté již na vyloučenou traťovou kolej
    žádné vlaky nepřijímejte a organizujte provoz pouze po sousední traťové koleji
   • obdobně z kojejí SDC (v obvodu 511.-517.SK) vyráží v pracovní dny za údržbovými a
    výlukovými pracemi (převážně v obdvodu uzlu, tj. na středním zhlaví nebo v záhlavích do
    všech možných směrů) MUV (ca 8 - 15:30), který se přes poledne vrací na základnu dobrat materiál;
    i v tomto případě se očekává, že MUV přestavíte cestou posunu na místo opravy, opatříte dotčené
    kolejové obvody upozorňovacími štítky a vyloučíte přes ně provoz, což v případě omezení kolejových
    úseků v záhlaví opět nutí k obousměrnému vedení provozu do sousední stanice po jediné traťové
    koleji, zde ovšem podle potřeby s možností dočasně výluku přerušit a zhlaví si uvolnit
   • vzhledem k naplnění grafikonu dostatečným množstvím vlaků a manipulací s nimi, které by Vás měly
    přiměřeně zaměstnávat v kteroukoliv denní či noční dobu, je v rámci náhodné dopravy přednastaven 
    příjezd pouze několika speciálních vozidel pro imitování zvláštních situací:
    • MVTV z PBa-OTV pro mimořádnosti
    • MUV z Ba-511 pro mimořádnosti
    • nehodový pomocný vlak z OKV-310, k rychlému odeslání do jiné stanice 
    • záložní lokomotivy dopravce ČD-C (Lv742, Lv230) z OKV-30 a z Hp1 (možno brát je jako Lv-vlaky
     jedoucí na údržbu a na výměnu do OKV z jiných provozních jednotek)
    • záložní lokomotiva dopravce ČD (Lv362) z OKV-30, použitelná zejména pokud se rozhodnete
     provádět přepřahy úvraťových R a Os vlaků (na rameni Brno-Břeclav-Olomouc)
    • dvojče osobního dopravce v nezávislé trakci (2xLv754) z Hp1, které je samozřejmě po příjezdu
     možno rozpojit, s předpokládaným využitím pro přetahy (na přípřeži) nebo výstrky (na postrku)
     vlaků (s HDV závislé trakce) mezi staničními obvody v případě napěťové výluky;
     (můžete si dle vlastní volby zavést napěťovku v osobním nádraží nebo na středním zhlaví,
     přivolat na ni mandelinku, traktory/brejlovce na přípřeže a pak provádět přetahy zastavujících
     vlaků mezi osobním a přednádražím)   
 • [vlaky náhodné dopravy se do oblasti nabízí náhodně podle pravděpodobnostní úrovně, kterou máte
  nastavenu klávesami "+" / "-" numerické klávesnice; nechcete-li nabízený vlak do oblasti přijmout,
  jednoduše jej smázněte ("Del") z informačního okna (tzv. "pragotronu");
  i při náhodné dopravě nastavené na hodnotu 0 je možno vložit vlak stiskem textvoé klávesy "V"; pokud s nabízeným vozidlem nejste spokojeni, mačkejte V tak dlouho, dokud Vám simulátor nenabídne
  očekávanou variantu, nadbytečné soupravy pak smázněte]
   

 • rychlé vlakové cesty v uzlu Břeclav:
  • vlaky veďte (v zájmu dřívějšího uvolnění zhlaví) rychlými cestami, k tomu je často zapotřebí použít při sestavení
   vlakové cesty volbu variantních bodů
   • 1. volba počátečního bodu - levým tlačítkem myši - na cestovém/odjezdovém návěstidle
   • 2. volba variantního bodu - prostředním tlačítkem myši, z roletky "VB" - na kolej v místě variantního bodu
   • 3. volba koncového bodu - levým tlačítkem myši - na staniční/traťovou kolej
  • ve Staničáři bohužel nelze zcela podle skutečnosti přednastavit základní vlakové cesty (které by se mezi daným
   počátečním a koncovým bodem stavěly vždy přednostně i bez provedení volby variantních bodů) a až následně
   cesty od nich odvozené, variantní, vedoucí alternativními trasami; 
   oproti reálnému stavědlu proto zřejmě budete muset častěji manuálně navolit uzlové body v dané cestě, 
   jinak by se automaticky postavila nepreferovaná trasa;
   k tomu je dobré slespoň vědět, že Staničář nepostupuje nahodile, nýbrž dle logiky: 1) co nejdál volí rovně,
   2) těsně před koncem volí poslední možné odbočky do cíle cesty
    
  • rychlá cesta rovně - zpravidla přímý směr v pokračování traťové koleje
  • rychlá cesta přes výhybky v odbočném směru - z mnoha odbočných výhybek a kolejových spojek jsou to jen
   některé, dle následujícího schématu
    
    
    
    
 • reálnou předlohou pro tuto simulaci je pátý sál přerovského centrálního dispečerského pracoviště:
  • dálkové ovládání úseku je v provozu od 30.3.2015,
  • současné obsazení tvoří provozní dispečer PD6 (vedoucí směny), řídící dispečer 1E (řídí provoz
   ve stanicích Hustopeče - Šakvice - Vranovice - Hrušovany - Modřice), úsekový dispečer 1E 
   řídí provoz ve stanicích Lanžhot, Hrušky, Podivín - Zaječí), úsekový dispečer 2E (řídí provoz ve
   stanici Břeclav os.n.) a úsekový dispečer 3E (řídí provoz ve stanici Břeclav přednádraží),
   operátor železniční dopravy 1E (zejm. ovládá informační systémy pro cestující ve stanicích
   Lanžhot a Břeclav) a operátor 2E (IS pro cestující ve stanicích Podivín - Modřice),
  • v předchozí fázi byly do tohoto sálu zapojeny k dálkovém ovládání pouze úseky Lanžhot - mimo Břeclav os.n., 
   mimo Břeclav přednádraží - Modřice (simulace oblasti z tohoto období je ke stažení na zdejších stránkách
   v sekci se staršími oblastmi),
  • stručné informace o prvotním spuštění pátého sálu CDP Přerov vyšly např. v Reportéru AŽD Praha 2/2015 
   (v článku Ing. Z. Bebara a Ing. A. Sadila "Dálkově řízený provoz na trati Břeclav-Brno", na str. 24-27) 
  • souběžně se zprovozněním 5. sálu byl v téže stavbě vybudován i tzv. cvičný sál, více informací např. 
   ve stejném čísle Reportéru AŽD Praha 2/2015 (článek Ing. V. Polacha, Ph.D. "Těžko na cvičišti, lehko
   na bojišti" na str. 46-49)
  • sada záběrů ze cvičného sálu, z nichž je patrné procvičování právě na verzi software znázorňující reliéf 
   obdobný tehdejšímu skutečnému 5. sálu (ve cvičném ovšem bez stanice Lanžhot a s drobnými dalšími
   odchylkami v kolejišti) je zachycena rovněž ve videomagazínu Pozor vlak - 30. (stopáž 07:10-10:46)
  • v roce 2017 bylo zprovozněno zapojení uzlu Břeclav do DOZ, současně byla z prvního sálu ke zdejší dálkovině
   přepojena výhybna Hrušky, ovšem samotné ovládání staničních obvodů Břeclav os.n., Břeclav přednádraží a
   výh. Hrušky bylo nadále řízeno z ústředního stavědla v Břeclavi (uvedené stanice byly trvale předány na
   místní obsluhu do Břeclavi),
  • tato mezifáze zapojování do CDP v roce 2017 včetně fotodokumentace z 5. přerovského sálu je popisována
   v Reportéru AŽD Praha 3/2017 (v článku Ing. V. Polacha, PhD. "Do centrálních dispečerských pracovišť se
   připojují další stanice", na str. 26-29; v článku je ovšem sál označován jako CDP4 Přerov),
  • od září 2018 bylo definitivně převedeno do CDP i ovládání uzlu Břeclav s výhybnou Hrušky, sál je nyní
   kompletně obsazen, včetně umístění provozního dispečera (po reorganizaci přidělených obvodů dispečerského
   aparátu, dle příloh - prováděcích nařízení k předpisu SŽDC D7 od nového grafikonu 2018/2019).