DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 17.07.2021 16:26:56 

- CDP Přerov - E (mimo Břeclav)

 

JOP DOZ z CDP Přerov - 5. sál (verze 2015)
- pozice IE -
Lanžhot - (Břeclav mimo) - Modřice
 

 • aktuální verze  - cdp-prerov-E_0-99-beta  
  • 2.4.2016 - nic nového, je to jen rozpracovaná verze (ze září 2015) k vyzkoušení
   (stále pro dokončení zbývá doplnit některé nákladní vlaky, přepřahy, provést editace rychlostí,
   alternativních vstupů z druhé koleje, atd.), ale nemůžu se k tomu dostat, tak aspoň takhle...
  • starý gvd 2014-2015
    
 • optimalizováno pro zkušební verzi Staničáře 2.3.0.46
 • dle reálné předlohy (grafikon i kolejiště), s drobnými úpravami 
   
  pozice IE 
   
   
   
 • optimální rozlišení pro rozšířenou plochu se 2 monitory 1280 x 1024, 
  při předpokládané šířce políček x=10, y=10 nebo 11 
 • ke správnému zobrazení je vyžadována verze fontu "jop-stanicar-wide_20120524.ttf",
  druhý font "jop-stanicar-high.ttf" není třeba měnit;
  (nastavení fontů, po jejich instalaci do OS, se v samotném Staničáři provádí z menu "Nastavení" -
  - "Písmo": jako "Font čísla vlaku" nutno z roletky zvolit "jop-stanicar-high", jako "Font čísla koleje"
  je třeba mít nastaveno "jop-stanicar-wide") 
   
 • vlaky končící ve stanici Břeclav (staniční obvody Ba i PBa) a vlaky předjížděné v této stanici ryhlejšími
  spoji nebo směřující z této stanice na jinou odbočnou trať (směr Přerov, směr Hohenau) mají předepsán 
  příjezdový čas do stanice pod položkou "Ba_konci";
  takové vlaky je třeba po zastavení v Břeclavi (mimo řízenou oblast) manuálně promáznout
  z pragotronu
   
 • 1 pozice obrazovky (pro dvoumonitor), resp. 2 přednastavené pozice pro rychloposun na samostatném
  monitoru - tlačítka 1, 2 na textové klávesnici
   
 • orientační plánek oblasti (v plánku jsou znázorněny pouze "živé" koleje, na které se ve Staničáři lze dostat
  s vozidlem, vyznačeny vstupy a oblasti zásobníků povelů):
   
   
   
   
 • vstupy do oblasti
  • vstupy z hlavních tratí:
   • Kt1, Kt2 - Kúty (směr Bratislava, Trnava)
   • Ba1, Ba2 - Břeclav os.n. (lanžhotské zhlaví)
   • PBa1, PBa2 - Břeclav přednádraží (podivínské zhlaví)
   • Hp1, Hp2 - Brno-Horní Heršpice (směr Brno hl.n., Brno-Maloměřice)
     
  • vstupy z vedlejších tratí:
   • VP - Velké Pavlovice (směr Čejč, Hodonín)
   • Bj - Brno-jih (objízdná trasa směr Brno hl.n., Brno-Maloměřice)
     
  • vstupy z vleček a pomocné vstupy:
   • Pin-S - účelové kolejiště SŽDC (napojen do stanice Podivín)
   • Zi-R - vlečka ROSSO STEEL (napojena do stanice Zaječí)
   • Šv-N - vlečka NAVOS (napojena do stanice Šakvice)
   • Vr-L - vlečka Lesy (napojena do stanice Vranovice)
   • Vr-5 - obvod manipulačních kolejí 5.-9.SK (napojeny do stanice Vranovice)
   • Hr-Y - vlečka YTONG (napojena do stanice Hrušovany)
   • Hr-Z - vlečka ZEMPOMARKET (napojena do stanice Hrušovany)
   • Md-P - vlečka PASO (napojena do stanice Modřice)
   • Md-Fi - vlečka FIRESTA (napojena do stanice Modřice)
   • Md-Fe - vlečka Ferona (napojena do stanice Modřice)
     
 • stanice a zastávky:
  • zBr - zastávka Brodské
  • Lt - stanice Lanžhot (zásobník povelů č. 20)
  • Ba - stanice Břeclav os.n. (mimo řízenou oblast, neobsluhuje se)
  • Ba_konci - fiktivní bod (po zastavení v této konečné stanici je možno smazat vlak z informačního okna)
  • PBa - stanice Břeclav přednádraží (mimo řízenou oblast, neobsluhuje se)
  • zLad - zastávka Ladná
  • Pin - stanice Podivín (zásobník povelů č. 18)
  • zRak - zastávka Rakvice
  • Zi - stanice Zaječí (zásobník povelů č. 17)
  • Šv - stanice Šakvice (zásobník povelů č. 16)
  • zPic - zastávka Pohořelice
  • zPou - zastávka Pouzdřany
  • Vr - stanice Vranovice (zásobník povelů č. 15)
  • zŽa - zastávka Žabčice
  • Hr - stanice Hrušovany u Brna (zásobník povelů č. 14)
  • zVoj - zastávka Vojkovice nad Svratkou
  • zRaj - zastávka Rajhrad
  • zPpv - zastávka Popovice u Rajhradu
  • Md - stanice Modřice (zásobník povelů č. 13)
    
  • Hu - stanice Hustopeče u Brna (zásobník povelů č. 16)
    
    
 • technologické postupy v oblasti:
  • běžný traťový souhlas z Modřic do dopravny Brno-jih po koleji č. 110 je "skryt" pod symbolem šipky
   vpravo od zeleného nápisu "vlak"
  • nákladní obsluha Hustopečí manipulačním vlakem je možná pouze tak, že vjezd do dopravny od
   návěstidla S povolíte přivolávací návěstí na 2. (manipulační) kolej, již předtím musíte ovšem manuálně
   přestavit výhybku č. 5; po vjezdu lze soupravu stojící na konci 2.SK u zarážedla změnit na posun (F11)
   a obrácením směru (F5) přestavit zpět na šakvické zhlaví - v tomto případě by se celý posunový díl měl
   zastavit u námezníku výh. č.5, kde lze končící zátěž odvěsit (v úseku 2.SK mezi výh. č. 5 a spojkou 3/2
   zbývá ca 105m volné koleje) a lokomotivou přejet po spojce 3/2 na 1.SK (pamatujte na to, že do polohy
   "-" se záměrně přestavuje pouze výh. č. 3, Lv musí sjet spojkou přes výh. č. 2 v "+" poloze, protože jinak
   po obsazení kolejového obvodu 1.SK by se už výh. č. 2 nedala srovnat) - přijměte tuto drobnou nedokonalost
   jako daň za to, že žádná simulace nedokáže být 100%...
  • jak už bylo řečeno (výše na této stránce):
   vlaky končící ve stanici Břeclav (staniční obvody Ba i PBa) a vlaky předjížděné v této stanici ryhlejšími
   spoji nebo směřující z této stanice na jinou odbočnou trať (směr Přerov, směr Hohenau) mají předepsán 
   příjezdový čas do stanice pod položkou "Ba_konci"; takové vlaky je třeba po zastavení v Břeclavi (mimo
   řízenou oblast) manuálně promáznout z pragotronu (informačního okna v levé horní části obrazovky) 
    
    
 • reálnou předlohou pro tuto simulaci je pátý sál přerovského centrálního dispečerského pracoviště:
  • dálkové ovládání úseku je v provozu od 30.3.2015, přičemž ovšem ze zamýšleného budoucího plného
   rozsahu DOZ Lanžhot - (Brno mimo) - Opatov je nyní osazena a zapojena pouze jižní část úseku
  • současné obsazení tvoří řídící dispečer IE (vedoucí směny, řídí provoz ve stanicích Zaječí - Šakvice -
   - Vranovice - Hrušovany - Modřice a odbočnou trať Šakvice - Hustopeče) a úsekový dispečer IIE
   (řídí provoz ve stanicích Lanžhot a Podivín; současně nyní plní i úkoly operátora informačních systémů
   pro cestující)
  • ve výhledu (v rámci stavby zapojující k dálkovému ovládání do CDP uzel Břeclav a trať Brno -
   Česká Třebová) bude doplněno obsazení o další pracoviště řídících (IIE) a úsekových (IE, IIIE) dispečerů
  • stručné informace o spuštění pátého sálu CDP Přerov vyšly např. v Reportéru AŽD Praha 2/2015
   (v článku Ing. Z. Bebara a Ing. A. Sadila "Dálkově řízený provoz na trati Břeclav-Brno", na str. 24-27)
  • souběžně se zprovozněním 5. sálu byl v téže stavbě vybudován i tzv. cvičný sál, více informací např. 
   ve stejném čísle Reportéru AŽD Praha 2/2015 (článek Ing. V. Polacha, Ph.D. "Těžko na cvičišti, lehko
   na bojišti" na str. 46-49)
  • sada záběrů ze cvičného sálu, z nichž je patrné procvičování právě na verzi software znázorňující reliéf 
   obdobný skutečnému 5. sálu (ve cvičném ovšem bez stanice Lanžhot a s drobnými dalšími odchylkami
   v kolejišti) je zachycena rovněž ve videomagazínu Pozor vlak - 30. (stopáž 07:10-10:46)