DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 17.07.2021 16:26:56 

- CDP Přerov - IA

 

JOP DOZ z CDP Přerov - severní úsek (Říkovice - Staré Město)

 • poslední aktuální verze s gvd 2007/08, 2006/07 - cdp-prerov-sever_2-00.zip (368 KB)
  • přibyla řada nových pomocných vstupů z vleček, jimiž je přisouvána zátěž
  • reliéf kolejiště je téměř shodný se skutečným JOP DOZ

 

 • pilotní projekt dálkového ovládání koridorových tratí z centrálního dispečerského pracoviště
 • simulační oblast zahrnuje jednu ze dvou částí prvního sálu
 • více se lze dočíst v časopise Reportér 2006/04 v článku Ing. V. Polacha, PhD., na str. 4 - 5
  (volně dostupný na stránkách výrobce zařízení - http://www.azd.cz),
  příp. v článku téhož autora ve Vědeckotechnickém sborníku 22/2006 (na stránkách
  www.cdrail.cz/vts/vts22.html)
 • 7 řízených dopraven, hlavní dvojkolejná trať s levostranným provozem a 4 odbočné tratě
 • grafikon 2006-07 před změnami
 • pokud možno na rozšířenou plochu se 2 monitory (vhodné rozlišení 1152 x 864 při velikosti
  políčka x=8)
   
 • orientační plánek oblasti (s novými vstupy)

 

 • vstupy do oblasti
  • vstupy z hlavní tratě:
   • Pv1, Pv2 - Přerov St. 9 (směr Přerov, Olomouc, Ostrava)
   • Ne1, Ne2 - Nedakonice (druhá část sálu CDP, směr Břeclav)
  • vstupy z vedlejších tratí:
   • Kr - Kroměříž (směr Kojetín, Brno)
   • Tr - Třebětice (směr Holešov, Valašské Meziříčí)
   • Ma - Zlín-Malenovice (směr Zlín, Vizovice)
   • UH - Uherské Hradiště (směr Kunovice, Bylnice, Veselí n. M.)
  • pomocné vstupy:
   • vl.TSS - vlečka TSS (napojena do stanice Hulín)
   • vl.TOS - vlečkový areál TOS Hulín (napojen do stanice Hulín)
   • vl.Met - vlečka Metalšrot (napojena do stanice Tlumačov)
   • vl.Toma - vlečka Toma (napojena do stanice Otrokovice)
   • LD-Ot - lokomotivní depo Otrokovice (napojeno do stanice Otrokovice)
   • vl. ZPS - vlečka ZPS (napojena v mezistaničním úseku Otrokovice - Malenovice)
   • vl.Fat - vlečka Fatra (napojena do stanice Napajedla)
   • vl.Col - vlečka Colorlak (napojena do stanice Staré Město)
      
 • stanice a zastávky
  • zHM - zastávka Horní Moštěnice
  • Ri - stanice Říkovice (zásobník povelů č. 01)
  • zBr - zastávka Břest
  • Hu - stanice Hulín (zásobník povelů č. 02)
  • zZa - zastávka Záhlinice
  • Tl - stanice Tlumačov (zásobník povelů č. 03)
  • Ot - stanice Otrokovice (zásobník povelů č. 04)
  • Na - stanice Napajedla (zásobník povelů č. 05)
  • zSp - zastávka Spytihněv
  • Hs - stanice Huštěnovice (zásobník povelů č. 06)
  • SM - stanice Staré Město u Uherského Hraiště (zásobník povelů č. 07)
  • zKo - zastávka Kostelany nad Moravou
  • zOT - zastávka Otrokovice-Trávníky
  • zMz - zastávka Zlín-Malenovice zastávka
  • zUM - zastávka Zlín-U mlýna

 

 • předávka rozehraných situací - ke stažení:  

 


 

 

 • orientační plánek oblasti

 

 • vstupy do oblasti
  • vstupy z hlavní tratě:
   • Pv1, Pv2 - Přerov St. 9 (směr Přerov, Olomouc, Ostrava)
   • Ne1, Ne2 - Nedakonice (druhá část sálu CDP, směr Břeclav)
  • vstupy z vedlejších tratí:
   • Kr - Kroměříž (směr Kojetín, Brno)
   • Tr - Třebětice (směr Holešov, Valašské Meziříčí)
   • Ma - Zlín-Malenovice (směr Zlín, Vizovice)
   • UH - Uherské Hradiště (směr Kunovice, Bylnice, Veselí n. M.)
  • pomocné vstupy:
   • Ot-SS - DKV Ostrava, SS Otrokovice
     
 • předávka rozehraných situací - ke stažení (pouze ke starší verzi 1-00):