DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 17.07.2021 16:26:56 

 

JOP DOZ z CDP Přerov - 3. sál
- pozice IC -
(Přerov/Prosenice) - Dluhonice - Grygov - (Olomouc) - Štěpánov - Červenka
- pozice IIC - (Červenka) - Moravičany - Zábřeh na M. - Třebovice v Č. - (Česká Třebová)
 

 • aktuální verze enlightened - cdpr-prerov-C_2-03 (835 kB)  enlightened
  • gvd 2012-2013 - autor Pardál
  • čtěte autorovy doplňující pokyny, jsou přiloženy rovněž v archivu se stanicí
  • (aktualizováno 20.5.2013 - opravy od Pardála - vozidla 753.7_CDC, 181_AWT, nabídka vlaků výchozích
   z Olomouce i proti správnému směru)
    
 • starší verze - cdp-prerov-C_1-01.zip (686 kB)  (10.11.2012)
  • gvd 2011-2012 - autor balik
   (+ náhodná zpoždění vlaků v různých dnech, zapracoval kolega Pardál)
    
 • optimalizováno pro zkušební verzi Staničáře 2.3.0.46
   
 • dle reálné předlohy (grafikon i kolejiště), s drobnými úpravami
  (ve skutečnosti kromě olomouckého uzlu z CDP není dosud řízena ani výhybna Dluhonice;
  zobrazený kolejový reliéf u těchto dopraven se v budoucnu může změnit, dle reálných
  úprav kolejiště po plánované modernizaci)
   
   
  pozice IC  
   
   
  pozice IIC
   
   
   
 • optimální rozlišení pro rozšířenou plochu se 2 monitory 1280 x 1024, 
  při předpokládané šířce políček x=10, y=9
 • ke správnému zobrazení je vyžadována verze fontu "jop-stanicar-wide_20120524.ttf",
  druhý font "jop-stanicar-high.ttf" není třeba měnit;
  (nastavení fontů, po jejich instalaci do OS, se v samotném Staničáři provádí z menu "Nastavení" -
  - "Písmo": jako "Font čísla vlaku" nutno z roletky zvolit "jop-stanicar-high", jako "Font čísla koleje"
  je třeba mít nastaveno "jop-stanicar-wide") 
   
 • vlaky končící ve stanici Olomouc hl.n. (staniční obvody Oc i On) nebo vlaky předjížděné v této
  stanici rychlejšími spoji mají předepsán příjezdový čas do stanice pod položkou "Oc_konci";
  takové vlaky je třeba po zastavení v Olomouci (mimo řízenou oblast) manuálně promáznout
  z pragotronu
   
 • 2 pozice obrazovky
   
 • orientační plánek oblasti (s vyznačenými vstupy a oblastmi zásobníků povelů):
   
   
   
   
 • vstupy do oblasti
  • vstupy z hlavních tratí:
   • Pe1, Pe2 - Přerov os.n. (směr Přerov, Břeclav)
   • Pros1, Pros2 - Prosenice (směr Ostrava, Bohumín, Horní Lideč)
   • Oc1, Oc2 - Olomouc hl.n., obvod osobní nádraží (směr Olomouc hl.n.)
   • On1, On2 - Olomouc hl.n., obvod přednádraží (směr Olomouc hl.n.)
   • Tos1, Tos2 - Česká Třebová, skupina kolejí osobního nádraží (směr Č.T., Pardubice, Praha)
   • Tvj - Česká Třebová, vjezdová skupina
   • Z - odb. Les, dálkově obsluhovaná z odb. Zádulka (směr Česká Třebová, odjezdová skupina)
     
  • vstupy z vedlejších tratí:
   • Lt - Litovel (směr Litovel předměstí, Senice na Hané)
   • Pos - Postřelmov (směr Šumperk, Hanušovice)
   • La - Lanškroun
   • Ml - Mladějov na Moravě (směr Moravská Třebová, Chornice)
     
  • vstupy z vleček a pomocné vstupy:
   • Bdk-MO - technologické kolejiště areálu bývalého Mostního obvodu (napojeno do stanice Brodek)
   • Gry-M - účelové kolejiště SŽDC SEE, měnírna (napojeno do stanice Grygov)
   • Gry-P - vlečka PREFA (napojena do stanice Grygov)
   • Ste-VVj - Vojenská vlečka (napojena do stanice Grygov, vrata do objektu z jižního zhlaví)
   • SteVVs - Vojenská vlečka (napojena do stanice Grygov, vrata do objektu ze severního zhlaví)
   • Ce-M - vlečka ČEZ Distribuce, rozvodna (napojena do stanice Červenka)
   • Mce-STS - vlečka Kámen Mohelnice (napojena do stanice Mohelnice)
   • Za-204, Za-206, Za-214 - předávací kolejiště vlečky Vápenka Vitošov (napojena do stanice Zábřeh)
   • Za-13 - vlečka HOPR TRADE CZ (napojena do stanice Zábřeh)
   • Za-OTV - areál OTV 14.-18.SK (napojen do stanice Zábřeh)
     
 • stanice a zastávky:
  • Dluh - výhybna Dluhonice (zásobník povelů č. 15)
  • zRok - zastávka Rokytnice u Přerova
  • Bdk - stanice Brodek u Přerova (zásobník povelů č. 14)
  • Gry - stanice Grygov (zásobník povelů č. 13)
  • Oc - stanice Olomouc hl.n., obvod osobní nádraží (mimo řízenou oblast)
  • Oc_konci - stanice Olomouc hl.n. (mimo řízenou oblast; pokyn k vymazání vlaku z "pragotronu")
  • On - stanice Olomouc hl.n., obvod přednádraží (mimo řízenou oblast)
  • Ste - stanice Štěpánov (zásobník povelů č. 11)
  • zStr - zastávka Střeň
  • Ce - stanice Červenka (zásobník povelů č. 10)
  • Mor - stanice Moravičany (zásobník povelů č. 09)
  • Mce - stanice Mohelnice (zásobník povelů č. 08)
  • Lu - stanice Lukavice na Moravě (zásobník povelů č. 07)
  • Za - stanice Zábřeh na Moravě (zásobník povelů č. 06)
  • zLpe - zastávka Lupěné
  • Hoj - stanice Hoštejn (zásobník povelů č. 05)
  • zHoj - nástupní hrana stanice Hoštejn
  • zTa - zastávka Tatenice
  • zKiv - nástupní hrana stanice Krasíkov
  • Kiv - stanice Krasíkov (zásobník povelů č. 04)
  • zŽ - zastávka Žichlínek
  • zLuk - zastávka Luková u Rudoltic v Čechách
  • Rdi - stanice Rudoltice v Čechách (zásobník povelů č. 03)
  • Tvc - stanice Třebovice v Čechách (zásobník povelů č. 02)
    
  • zZa - zastávka Zábřeh na Moravě zastávka
  • zTrp - zastávka Trpík
  • zAS - zastávka Anenská Studánka
    
 • reálnou předlohou pro tuto simulaci je třetí sál přerovského centrálního dispečerského pracoviště:
  • dálkové ovládání celého úseku je v provozu od května 2012, přičemž ovšem mimo ovládanou oblast
   ve skutečnosti kromě olomouckého uzlu nadále stojí i výhybna Dluhonice,
  • současné obsazení tvoří řídící dispečer IC (vedoucí směny, řídí provoz v mezilehlých stanicích Přerov mimo
   až Červenka, s výjimkou Dluhonic a Olomouce hl.n.), řídící dispečer IIC (řídí provoz v mezilehlých stanicích
   Červenka mimo až Česká Třebová mimo, v Zábřehu jen hlavní a přidělené objízdné staniční koleje), úsekový
   dispečer zábřežský
   (řídí dopravní provoz ve stanici Zábřeh a na odbočnou trať),
  • dále jsou obsazena 2 pracoviště operátorů informačních systémů pro cestující, v přidělených úsecích
   odpovídajících postům řídících dispečerů IC, IIC,
  • ve výhledu (po rekonstrukci olomouckého uzlu) budou obsazena i další dvě pracoviště úsekových dispečerů
   (úsekový dispečer olomoucký - osobní, úsekový dispečer olomoucký - nákladní),
  • stručné informace o spuštění třetího sálu CDP Přerov vyšly např. v Reportéru AŽD Praha 3/2012 (v článku A.
   Poláka "Dálkové ovládání tratě Přerov - Česká Třebová, na str. 24-25); sada fotografií, z nichž je patrné
   prostorové uspořádání sálu i kolejový reliéf na JOP, rovněž na facebooku dodavatele zařízení