DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 17.07.2021 16:26:56 

 

Fiktivní JOP DOZ Česká Třebová - Brno 
 
 

 • aktuální verze - ct-bo_1-00 (465 kB) 
  • gvd 2013-2014 
  • poslední aktualizace 26.8.2014 
    
 • pro zkušební verzi Staničář 2.3.0.46 
   
 • v reálu jsou stanice vybaveny stavědly ETB; ovládání všech staničních, traťových a přejezdových 
  zabezpečovacích zařízení provádí výpravčí z JOP, všechny stanice jsou obsazeny, DOZ ve skutečnosti 
  není zřízen 
 • volně zpracováno s použitím reálných předloh jednotlivých staničních JOP a inspirováno propagačním 
  almanachem "AŽD Praha 50 let" (archivní neoznačená fotografie na str. 21; vydavatel AŽD Praha s.r.o., 2004) 
   
 • optimální rozlišení pro rozšířenou plochu se 2 monitory 1280 x 1024, 
  při předpokládané šířce políček x=10, y=13
 • rychloposun obrazovky - přednastavené pozice 1 a 2 
   
   
   
 • ke správnému zobrazení je vyžadována verze fontu "jop-stanicar-wide_20120524.ttf",
  druhý font "jop-stanicar-high.ttf" není třeba měnit;
  (nastavení fontů, po jejich instalaci do OS, se v samotném Staničáři provádí z menu "Nastavení" -
  - "Písmo": jako "Font čísla vlaku" nutno z roletky zvolit "jop-stanicar-high", jako "Font čísla koleje"
  je třeba mít nastaveno "jop-stanicar-wide") 
   
 • orientační plánek oblasti s vyznačenými vstupy: 
   
   
   
 • vstupy do oblasti:
  • vstupy z hlavních tratí:
   • Za1, Za2 - Odb. Zádulka (směr Česká Třebová) 
   • Ma2, Ma1 - Brno-Maloměřice St.6 (směr Brno hl.n.) 
     
  • vstupy z vedlejších tratí:
   • Kv - Květná (směr Žďárec u Skutče) 
   • Bc - Boskovice (směr Chornice) 
     
  • vstupy z vleček a pomocné vstupy:
   • Sy-AP - do stanice Svitavy (vlečka APIA) 
   • Sy-OTV - do stanice Svitavy (vlečkový areál, OTV) 
   • Bř-T - do stanice Březová nad Svitavou (vlečka VITKA) 
   • Lt-T do stanice Letovice (montážní základna) 
   • Sk-AG - do stanice Skalice nad Svitavou (vlečka AGRO) 
   • Sk-5c - do stanice Skalice nad Svitavou (vlečka AGRO) 
   • Sk-LD - do stanice Skalice nad Svitavou (lok. depo) 
   • RJ-Ch - do stanice Rájec-Jestřebí (vlečka ZACHEMO) 
   • RJ-MKZ - do stanice Rájec-Jestřebí (vlečka MKZ) 
   • Bl-SDC - do stanice Blansko (odstavná kolej SDC) 
   • Bl-ČKD - do stanice Blansko (vlečka ČKD) 
   • Ad-LZ - do stanice Adamov (vlečka Mendelova LZU) 
   • Ad-AD - do stanice Adamov (vlečka ADAST) 
     
     
 • stanice a zastávky:
  • zSe - zastávka Semanín 
  • Op - stanice Opatov (zásobník povelů č. 01) 
  • zLač - zastávka Svitavy-Lačnov  
  • Sy - stanice Svitavy (zásobník povelů č. 02) 
  • zLá - zastávka Svitavy-Lány 
  • zHr - zastávka Hradec nad Svitavou 
  • zDlo - zastávka Březová n.Svit.-Dlouhá 
  • Bř - stanice Březová nad Svitavou (zásobník povelů č. 03) 
  • zMCh - zastávka Moravská Chrastová 
  • zRo - zastávka Rozhraní 
  • Lt - stanice Letovice (zásobník povelů č. 04) 
  • zLt - zastávka Letovice zastávka 
  • zZb - zastávka Zboněk 
  • zSvi - zastávka Svitávka 
  • Sk- stanice Skalice nad Svitavou (zásobník povelů č. 05) 
  • zDo - zastávka Doubravice nad Svitavou 
  • RJ - stanice Rájec-Jestřebí (zásobník povelů č. 06) 
  • zDL - zastávka Dolní Lhota 
  • zBl - zastávka Blansko město 
  • Bl - stanice Blansko (zásobník povelů č. 07) 
  • zAd - zastávka Adamov zast. 
  • Ad - stanice Adamov (zásobník povelů č. 08) 
  • zBa - zastávka Babice nad Svitavou 
  • zBi - zastávka Bílovice nad Svitavou 
    
  • zVd - zastávka Vendolí 
  • zVdz - zastávka Vendolí zastávka 
  • zSy - zastávka Svitavy zastávka 
    
 • pokyny k technologii:
  • nezapomeňte si hlídat perony - ve většině stanic (s výjimkou Svitav, Skalice a Blanska) jsou pouze úrovňová 
   nástupiště, takže při nástupu do vlaku stojícího na vzdálenější koleji je v případě potřeby nutné zabránit 
   ohrožení cestujících pozdržením vjezdu vlaku jedoucího po koleji bližší 
  • na dvojkolejce jsou umožněny vstupy z obou banalizovaných kolejí 
   (pokud v okamžiku nabídky ihned odmítnete přijetí vlaku ze správné koleje, nabídne se týž vlak 
   do jedné minuty znovu, tentokrát po koleji nesprávné) 
  • v dopolední době pracovních dní jsou naplánovány revize a opravy NTV, na které najíždí mandelinky 
   z Blanska a z Třebové; po příjezdu do poslední stanice před pracovním místem ukončete Lv, zaveďte PMD,  
   traťový úsek opatřete příslušnými bezpečnostními štítky a vyšlete vozidlo v předepsaném časovém rozmezí 
   postávat/pohybovat se do tohoto úseku;  
   dále (i o víkendech) SDC vyjíždí s MUVkou z Blanska a ze Skalice na opravy a údržbu tratí, s výlukami 
   staničních či traťových kolejí postupujte obdobně (dle vlastního uvážení)