DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 17.07.2021 16:26:56 

 

JOP DOZ z CDP Přerov - 1. sál
- pozice IA -
(Přerov) - Říkovice - Staré Město - (Nedakonice)
- pozice IIA - Nedakonice - Hrušky - (Břeclav)
 

 • aktuální verze - cdp-prerov-A_1-01.zip (993 kB)
  • poslední aktualizace 4.12.2014 (opraveny vlaky 82210, 82211, 82640, 9.91900)
  • gvd 2013/2014
  • na dvoukolejkách umožněny vstupy z obou banalizovaných kolejí
   (pokud v okamžiku nabídky ihned odmítnete přijetí vlaku ze správné koleje, nabídne se týž vlak
   do jedné minuty znovu, tentokrát po koleji nesprávné) 
  • dle reálné předlohy (grafikon i kolejiště) 
    
  • optimalizováno pro zkušební verzi Staničáře 2.3.0.46
  • zobrazení na dvoumonitorovou sestavu
   (doporučené rozlišení 1280 x 1024, při velikosti políček x=10, y=12 / y=13)  
  • 2 pozice obrazovky
   • klávesa "1" na textové klávesnici - pozice dispečera IA (resp. klávesy 1 a 3 při jednomonitorovém zobrazení)
   • klávesa "2" na textové klávesnici - pozice dispečera IIA (resp. klávesy 2 a 4 při jednomonitorovém zobrazení) 

pozice IA
  
 
pozice IIA  
  
 

 • pro správné zobrazení kolejiště je třeba nainstalovat do počítače nové fonty
  "jop-stanicar-high.ttf" a "jop-stanicar-wide_20120524.ttf"

  (jsou rovněž součástí archivu se stanicí; obvyklý způsob instalace fontů ve Windows se provádí
  přes nabídku Start - Ovládací panely - Písma, přetažením příslušného .ttf souboru do okna s fonty)
 • 15 řízených dopraven, hlavní dvojkolejná trať (Břeclav - Přerov), dříve s levostranným provozem,
  nově od počátku gvd 2012-2013 proběhla změna správného směru na pravostranný provoz;
  8 jednokolejných odbočných tratí (ve směru Kroměříž, Třebětice, Zlín-Malenovice, Uherské Hradiště,
  Bzenec, Sudoměřice n.Mor., Mutěnice a Holíč n.Mor.) 
 • o pilotním projektu řízení drážní dopravy prostřednictvím dálkové obsluhy zabezpečovacích zařízení na stokilometrovém
  úseku tratí z prvního sálu přerovského Centrálního dispečerského pracoviště se lze více dočíst v časopisu
  Reportér 2006/04 v článku Ing. V. Polacha, PhD., na str. 4 - 5, příp. v článku téhož autora ve Vědeckotechnickém
  sborníku 22/2006
   (na internetových stránkách http://vtsb.cd.cz/VTS/vts22.html)
 • samotné dispečerské pracoviště bylo v mezidobí již jednou přestěhováno (z provizorního umístění v lokalitě
  Denisova do nově postavené budouvy v Tovární, v blízkosti středního zhlaví žst. Přerov), nicméně trojstupňové 
  uspořádání sálu s VEZO v čelní stěně (ze čtyř sekcí panelů velkoplošného zobrazení, pracujících na principu zpětné
  obrazové projekce na čelní matnici), použité technologie i struktura pracovních pozic zůstávají nezměněny
 • obsazení sálu ve směně
  • 3 úsekoví dispečeři - hulínský, staroměstský, hodonínský - podílí se na řízení provozu ve stanicích s odbočnými
   tratěmi (posunové cesty a místní práce, vlakové cesty na vedlejších kolejích, provoz na/z přípojnou trať),
   (na dolním stupni, nejblíže VEZO) 
  • 2 řídící dispečeři - 1A (sever), 2A (jih, vedoucí směny) - řídí provoz v mezilehlých stanicích, dále na hlavních
   kolejích a na určených předjízdných kolejích stanic s odbočnými tratěmi,
   (na druhém stupni uprostřed sálu)
  • 2 operátoři informačních systémů pro cestující - s obvody působnosti shodnými dle jim nadřízených
   řídících dispečerů - ovládají informační a vizuální systémy pro cestující a kamerové systémy pro obsluhu,
   (na třetím nejvyšším stupni v zadní části sálu) 
     
      
 • orientační plánek oblasti (s vyznačenými vstupy a oblastmi zásobníků povelů)

  
 

 • vstupy do oblasti
  • vstupy z hlavních tratí:
   • Pe1, Pe2 - Přerov os.n. (resp. Přerov přednádraží u nákladních vlaků zastavujících/výchozích v Pep),
    (směr Přerov os.n., Ostrava, Olomouc)
   • PBa1, PBa2 - Břeclav přednádraží (směr Břeclav os.n., Brno, Wien, Bratislava)  
     
  • vstupy z vedlejších tratí:
   • Kr - Kroměříž (směr Kojetín)
   • Tr - Třebětice (směr Valašské Meziříčí)
   • Ma - Zlín-Malenovice (směr Zlín střed, Vizovice) 
   • UH - Uherské Hradiště (směr Kunovice)
   • Bz - Bzenec 
   • Su - Sudoměřice n.Mor. (směr Veselí n.Mor.)
   • Mu - Mutěnice (směr Zaječí)
   • Hc - Holíč n.Mor.
     
  • vstupy z vleček a pomocné vstupy:
   • Hu-OTV - účelové kolejiště SŽDC OTV (napojeno do stanice Hulín na třebětickém zhlaví)
   • Hu-TSS - vlečka TSS (napojena do stanice Hulín v 101.SK / na úrovni 9.SK)
   • Hu-TOS - vlečka TOS (napojena do stanice Hulín na úrovni 16.SK)
   • Tl-Met - vlečka Metalšrot (napojena do stanice Tlumačov)
   • Ot-LD - LD Otrokovice (přísun hnacích vozidel do stanice Otrokovice na úrovni 5a.SK)
   • Ot-To - vlečkový areál Toma (napojen do stanice Otrokovice na úrovni 116.SK)
   • Ot-BA - vlečka BARDOS (napojena do stanice Otrokovice na úrovni 120.SK)
   • ZPS - vlečka ZPS Malenovice (napojena v traťovém úseku Otrokovice-Malenovice,
    před obsluhou nutno přestavit výměny kolejové spojky na vlečku) 
   • Na-Fa - vlečka Fatra (napojena do stanice Napajedla)
   • SM-Col - vlečka Colorlak (napojena do stanice Staré Město v 3v.SK)
   • SM-Fer - vlečka Ferona (napojena do stanice Staré Město na úrovni 8.SK)
   • MP-Vel - vlečka Velprum (napojena do stanice Moravský Písek v záhlaví na úrovni 4.SK ve směru Bzenec) 
   • Bp-KMB - vlečka KM Beta (napojena do stanice Bzenec přívoz v 3a.SK)
   • Bp-OTV - účelové kolejiště SŽDC OTV (napojeno do stanice Bzenec přívoz na úrovni 8.SK)
   • Ro-FER - vlečka FEROTECH / Candy (napojena do stanice Rohatec v 3a.SK na sudoměřickém záhlaví)
   • Ro-ZZN - vlečka ZZN / NAVOS (napojena do stanice Rohatec na úrovni 5a.SK)
   • Ho-LD - LD Hodonín (přísun hnacích vozidel do stanice Hodonín v 102.SK)
   • Ho-ČEZ - vlečka ČEZ (napojena do stanice Hodonín v záhlaví na úrovni 3.SK ve směru Holíč)
   • Ho-Sig - vlečka Sigma / Jm armaturka (napojena do stanice Hodonín v 22c.SK, na úrovni 10a.SK)
   • Lu-LIG - vlečka Lignit (napojena do stanice Lužice na úrovni 4.SK)
     
 • stanice a zastávky:
  • zHM - zastávka Horní Moštěnice
  • Ri - stanice Říkovice (zásobník povelů 01)
  • zBr - zastávka Břest
  • Hu - stanice Hulín (zásobník povelů 01)
  • zZa - zastávka Záhlinice
  • Tl - stanice Tlumačov (zásobník povelů 01)
  • Ot - stanice Otrokovice (zásobník povelů 01)
  • Na - stanice Napajedla (zásobník povelů 02)
  • zSp - zastávka Spytihněv
  • Hs - stanice Huštěnovice (zásobník povelů 02)
  • SM - stanice Staré Město (zásobník povelů 02)
  • zKo - zastávka Kostelany nad Moravou
  • Ne - stanice Nedakonice (zásobník povelů 03)
  • zMP - zastávka Moravský Písek zastávka
  • MP - stanice Moravský Písek (zásobník povelů 03)
  • Bp - stanice Bzenec přívoz (zásobník povelů 03)
  • Ro - stanice Rohatec (zásobník povelů 03)
  • zRz - zastávka Rohatec zastávka
  • Ho - stanice Hodonín (zásobník povelů 03) 
  • Lu - stanice Lužice (zásobník povelů 03) 
  • MN - stanice Moravská Nová Ves (zásobník povelů 03) 
  • zHr - zastávka Hrušky zastávka
  • Hr - výhybna Hrušky (zásobník povelů 03)
    
  • zOT - zastávka Otrokovice-Trávníky
  • zMz - zastávka Zlín-Malenovice zastávka 
  • zUM - zastávka Zlín-U mlýna
  • zBz - zastávka Bzenec-Olšovec
  • zRk - zastávka Rohatec kolonie
  • zHz - zastávka Hodonín zastávka
    
 • předávka rozehraných situací - ke stažení: